Algemeen
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Madeirawijn.nl, met name:
1) het boeken van een evenement.
2) de aanschaf van een boek in onze bookshop.

Kamer van Koophandel
Madeirawijn.nl is onderdeel van Cultuurstudio.
Cultuurstudio staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. 78383927.

Begrippen
Onder evenement wordt verstaan iedere activiteit van de Madeirawijn.nl in de breedste zin, waaronder: masterclass, proefcollege, wijnreis naar Madeira, wijnproeverij, online bijeenkomst.

Artikel 1: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn permanent zichtbaar op de website van de Madeirawijn.nl. Door het boeken van een evenement of de aanschaf van een boek geeft u aan de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

Artikel 2: Boeking van een evenement
U heeft met de boeking van een evenement de verplichting op u genomen tot volledige betaling van dit evenement. Bij het niet voldoen aan uw betalingsverplichting schakelen wij een incassobureau in. Alle gemaakte kosten zijn dan voor uw rekening, conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Bij bedragen tot 2500 euro bedraagt dit 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

Artikel 3: Herroepingsrecht
Een boeking voor een evenement  kan herroepen worden binnen 14 dagen, uiterlijk tot één dag voordat het evenement aanvangt.

Artikel 4: Afbreken van het evenement door overmacht
Indien door overmacht het evenement door Madeirawijn.nl afgebroken moet worden zal de betaling binnen 5 dagen aan u geretourneerd worden op het rekeningnummer vanwaar de betaling gedaan is.

Artikel 5: Verzenden van een boek
Een boek besteld op deze website wordt binnen 3 dagen verzonden, en zal in Nederland binnen 4 werkdagen bezorgd zijn.

Artikel 6: Retourzending van een boek
Indien het door u bestelde boek beschadigd aankomt, meldt u dat aan ons per e-mail op de dag van ontvangst. Indien u daarna het boek binnen 3 dagen retour aan ons zendt, krijgt u per omgaande een nieuw boek toegestuurd.
Indien het boek niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u het binnen 14 dagen retour sturen, mits onbeschadigd en geschikt voor wederverkoop. Het aankoopbedrag zal binnen een week na ontvangst op dezelfde rekening terug gestort worden.

KLACHTENPROCEDURE
We doen ons uiterste best om u een kwalitatief evenement aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De algemene voorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht. Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres
Uw klacht kunt u richten aan:
Madeirawijn.nl
t.a.v. Jeroen Bronkhorst
info@madeirawijn.nl

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Beantwoording van uw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur. Alle relevante informatie die wij over uw klacht ontvangen zullen wij binnen 7 dagen aan u verzenden.

Registratie
Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.